SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/12.2021-16 pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatřením obecné povahy část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/11/12.2021-16 pro kmitočtové pásmo 27,5–33,4 GHz.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 30. prosince 2021.

čj. ČTÚ-48 388/2021-619
oddělení pro tvorbu koncepcí a strategií

 

Soubory ke stažení
Top