SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. SP/3/02.2018-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, vydal opatření obecné povahy č. SP/3/02.2018-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí.

čj. ČTÚ-13 336/2016-610/VI. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top