SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/4/11.2012-15, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1 a opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2011-19

Český telekomunikační úřad sděluje, že v souladu s § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, vydal opatření obecné povahy č. OOP/4/11.2012-15, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1 a opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2011-19.

čj. ČTÚ-207 214/2012-611/III. vyř.
odbor ekonomické regulace

Top