SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy č. OOP/16/07.2008-7, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že k provedení § 49 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy č. OOP/16/07.2008-7, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku, tj. 9. srpna 2008.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 13/2008 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 39 672/2008-611
odbor ekonomické regulace

Top