SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/02.2009-5, trh č. 7 – minimální soubor pronajatých okruhů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/02.2009-5, bývalý trh č. 7 – minimální soubor pronajatých okruhů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejnil v částce 4/2009 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

Text opatření obecné povahy včetně stanoviska ÚOHS a připomínek Evropské komise najdete zde.

ČTÚ čj. 10 200/2009-609
odbor analýz trhů

Top