SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/6/08.2006-28, trh č. 6 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

Český telekomunikační úřad (dále je „Úřad“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/6/08.2006-28, trh č. 6 – veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

Uvedené opatření obecné povahy Úřad uveřejní v částce 24/2006 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

ČTÚ čj. 44 279/2006-609
odbor analýz trhů

Top