SDĚLENÍ o vydání opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3a/07.2017-3, trh č. 3a – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě

Český telekomunikační úřad (dále je „ČTÚ“) sděluje, že podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/3a/07.2017-3, trh č. 3a – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě.

Uvedené opatření obecné povahy ČTÚ uveřejnil v částce 10/2017 Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy.

Text opatření obecné povahy včetně stanoviska ÚOHS a připomínek Evropské komise najdete zde.

čj. ČTÚ-79 197/2015-611
odbor ekonomické regulace

Top