SDĚLENÍ o vydání dotazníku za účelem sběru dat pro analýzu relevantního trhu č. 12

Český telekomunikační úřad sděluje, že za účelem sběru dat pro analýzu relevantního trhu č. 12 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací včetně přístupu k datovému toku, rozeslal dotčeným subjektům trhu dotazník.

Z důvodu efektivnějšího zpracování dat Český telekomunikační úřad zveřejnil elektronickou verzi dotazníku na webových stránkách Úřadu v položce Formuláře.

ČTÚ čj. 33388/2005-611
odbor ekonomické regulace

Top