SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódů 2‑37 NAT1, 2‑38 NAT1, 2‑39 NAT1, 2‑40 NAT1, 2‑46 NAT1 národního signalizačního bodu přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7 žadateli: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, IČO 040 84 063.

čj. ČTÚ-15 765/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top