SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódů 13‑17 MSC2, 13‑18 MSC3 národního signalizačního bodu přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7 žadateli: Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 15500 Praha 5, IČO 257 88 001.

čj. ČTÚ-4 609/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top