SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódů 4-44 MG3TE, 4-83 TS2P5 národního signalizačního bodu přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7 žadateli: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-58 157/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top