SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání kódu 35‑3 AIRTELECOM 3 kódu národního signalizačního bodu přechodové signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7 žadateli: Nordic Telecom s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 040 01 281.

čj. ČTÚ-50 394/2017-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top