SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 800 488 488 k poskytování služby s přidanou hodnotou typu služby na účet volaného (Freephone) žadateli Telefónica O2 Czech Republic, a.s, se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34, identifikační číslo 601 93 336.

ČTÚ čj. 43 379/2006-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top