SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 900 AB0 900 k poskytování služeb s přidanou hodnotou se zvláštním tarifem typu „obchodní a odborné“ žadateli Advanced Telecom Services Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Husinecká 663/33, PSČ 130 00, identifikační číslo 485 83 235.

ČTÚ čj. 18 807/2006-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top