SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 800 101 010 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: WIA spol. s r.o., se sídlem Vojtěšská 231/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 267 03 297.

čj. ČTÚ-21 359/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top