SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 1221 pro služby pro zdravotně postižené, sociální a zdravotní služby, havarijní služby, informační služby žadateli: Ministerstvo zdravotnictví, se sídlem Palackého náměstí 375/4, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 000 24 341.

čj. ČTÚ-36 766/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top