SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 1238 žadateli Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, se sídlem Praha 2, Na Poříčním právu 1, PSČ 128 01, identifikační číslo 005 51 023 .ČTÚ čj. 631/2006-610 /II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top