SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísla 1024 pro adresování provozovatele dálkové sítě s poskytováním telefonní služby žadateli BestCall s.r.o. , se sídlem Praha 6, Ruzyňská 582/61, PSČ 162 00, identifikační číslo 273 73 193.ČTÚ čj. 32131/2005-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top