SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel

234 142 000 až 234 142 999

234 210 000 až 234 219 999

311 170 000 až 311 170 999

311 171 000 až 311 171 999

321 210 000 až 321 210 999

321 211 000 až 321 211 999

350 360 000 až 350 360 999

370 003 000 až 370 003 999

370 004 000 až 370 004 999

380 084 000 až 380 084 999

380 085 000 až 380 085 999

412 824 000 až 412 824 999

412 825 000 až 412 825 999

471 208 000 až 471 208 999

471 209 000 až 471 209 999

480 025 000 až 480 025 999

480 026 000 až 480 026 999

490 006 000 až 490 006 999

490 007 000 až 490 007 999

553 026 000 až 553 026 999

553 027 000 až 553 027 999

560 470 000 až 560 470 999

560 471 000 až 560 471 999

pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 649 49 681.

čj. ČTÚ-33148/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top