SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 225 500 000 až 225 500 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: Infinity Telecom, s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO 044 25 715.

čj. ČTÚ-16544/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top