SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 551 551 000 až 551 551 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: FAYN Telecommunications s.r.o., se sídlem Popelova 150/71, Holásky, 62000 Brno, IČO 267 61 050.

čj. ČTÚ-6257/2023-610/IV. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top