SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu

<222 390 000 až 222 399 999>
<555 140 000 až 555 149 999>
<571 130 000 až 571 139 999>

s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací žadateli MAXPROGRES, s.r.o., se sídlem Brno, Traťová 1, PSČ 619 00, identifikační číslo 253 07 126

ČTÚ čj. 45 639/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top