SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 210 110 000 až 210 110 999, 350 350 000 až 350 350 999, 460 460 000 až 460 460 999, 480 480 000 až 480 480 999, 550 550 000 až 550 550 999, 560 550 000 až 560 550 999, 570 560 000 až 570 560 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: miniTEL s.r.o., se sídlem Nové sady 603/39, Staré Brno, 60200 Brno, IČO 277 18 808.

čj. ČTÚ-51294/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top