SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 222 764 000 až 222 764 999, 272 272 000 až 272 272 999, 381 300 000 až 381 300 999, 411 192 000 až 411 192 999, 511 141 000 až 511 141 999, 558 840 000 až 558 840 999, 558 843 000 až 558 843 999, 558 847 000 až 558 847 999, 571 162 000 až 571 162 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: sipcz.net s.r.o., se sídlem Hlučínská 515/201, Petřkovice, 72529 Ostrava, IČO 293 94 881.

čj. ČTÚ-36797/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top