SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel

225 636 000 až 225 636 999

234 850 000 až 234 859 999

311 742 000 až 311 742 999

311 743 000 až 311 743 999

311 880 000 až 311 880 999

311 881 000 až 311 881 999

321 336 000 až 321 336 999

321 337 000 až 321 337 999

352 446 000 až 352 446 999

352 447 000 až 352 447 999

371 412 000 až 371 412 999

371 413 000 až 371 413 999

380 406 000 až 380 406 999

380 407 000 až 380 407 999

393 020 000 až 393 020 999

393 021 000 až 393 021 999

412 453 000 až 412 453 999

412 454 000 až 412 454 999

474 603 000 až 474 603 999

480 896 000 až 480 896 999

480 897 000 až 480 897 999

491 671 000 až 491 671 999

491 672 000 až 491 672 999

513 110 000 až 513 110 999

513 111 000 až 513 111 999

541 454 000 až 541 454 999

541 455 000 až 541 455 999

553 028 000 až 553 028 999

553 029 000 až 553 029 999

565 712 000 až 565 712 999

565 713 000 až 565 713 999

571 851 000 až 571 851 999

571 852 000 až 571 852 999

581 581 000 až 581 581 999

581 582 000 až 581 582 999

593 028 000 až 593 028 999

593 029 000 až 593 029 999

pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 649 49 681.

čj. ČTÚ-24 255/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top