SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 229 010 000 až 229 011 999, 311 300 000 až 311 300 999, 356 000 000 až 356 000 999, 370 002 000 až 370 002 999, 380 000 000 až 380 000 999, 410 010 000 až 410 010 999, 460 070 000 až 460 070 999, 480 042 000 až 480 042 999, 490 005 000 až 490 005 999, 530 100 000 až 530 100 999, 550 000 000 až 550 000 999, 560 010 000 až 560 010 999, 570 005 000 až 570 005 999, 580 100 000 až 580 100 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: Belgacom International Carrier Services, se sídlem Boulevard du Roi Albert II 27, 1030 Schaerbeek, Belgium.

čj. ČTÚ-9 552/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top