SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 101 007, 800 101 190, 800 239 999 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, IČO 281 75 492.

čj. ČTÚ-54 453/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top