SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 112 210, 800 230 024 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 16900 Praha 6, IČO 247 38 875.

čj. ČTÚ-52 757/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top