SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 144 550 až 800 144 585, 800 144 587 až 800 144 620 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 040 84 063.

čj. ČTÚ-25 483/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top