SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 212 665 000 až 212 665 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: Spinoco Czech Republic, a.s., se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 247 68 774.

čj. ČTÚ-24 700/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top