SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 210 123 000 až 210 123 999, 211 123 000 až 211 123 999, 218 218 000 až 218 218 999, 219 219 000 až 219 219 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 471 14 983.

čj. ČTÚ-16 089/2021-610/II. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top