SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 844 101 010, 844 101 112 k poskytování služeb s přidanou hodnotou typu se sdílenými náklady žadateli BOHEMIA TELEKOM s.r.o., se sídlem Praha 10, Francouzská 98/299, PSČ 100 00, identifikační číslo 257 32 048.

ČTÚ čj. 45 699/2006-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top