SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 228 810 000 až 228 810 999, 228 811 000 až 228 811 999, 358 800 000 až 358 800 999, 378 220 000 až 378 220 999, 388 000 000 až 388 000 999, 410 000 000 až 410 000 999, 460 003 000 až 460 003 999, 480 021 000 až 480 021 999, 490 000 000 až 490 000 999, 530 000 000 až 530 000 999, 558 000 000 až 558 000 999, 560 001 000 až 560 001 999, 570 000 000 až 570 000 999, 580 000 000 až 580 000 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: TWILIO IRELAND LIMITED, se sídlem 25‑28 North Wall Quay, DD1H104 Dublin 1, Ireland.

čj. ČTÚ-31 634/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top