SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 747 474, 800 767 676, 800 791 791, 800 792 792, 800 793 793, 800 794 794, 800 796 796, 800 797 797, 800 797 979, 800 798 798, 800 765 560 až 800 765 569 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 247 38 875.

čj. ČTÚ-30 920/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top