SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu <222 930 000 až 222 949 999> a <222 990 000 až 222 949 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací žadateli UPC Česká republika, a.s., se sídlem Praha 4, Závišova 5, PSČ 140 00, identifikační číslo 005 62 262.

ČTÚ čj. 45 983/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top