SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 253 253 000 až 253 253 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 281 75 492.

čj. ČTÚ-2 280/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top