SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 543 543, 800 878 787 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: ha‑vel internet s.r.o., se sídlem Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO 253 54 973.

čj. ČTÚ-45 755/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top