SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 012 240, 800 012 340, 800 122 400, 800 123 412, 800 720 700 až 800 720 799 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 649 49 681.

čj. ČTÚ-47 066/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top