SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu <770 100 000 až 770 499 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě žadateli Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, identifikační číslo 257 88 001.

ČTÚ čj. 40 968/2006-610/III. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top