SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 223 560 000 až 223 569 999, 474 560 000 až 474 569 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 005 62 262.

čj. ČTÚ-33 441/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top