SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 222 292 000 až 222 292 999, 370 380 000 až 370 380 999, 560 593 000 až 560 593 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: miniTEL s.r.o., se sídlem Nové sady 603/39, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO 277 18 808.

čj. ČTÚ-23 591/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top