SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 101 301, 800 110 510, 800 118 218, 800 119 019, 800 202 002, 800 203 003, 800 305 005, 800 393 939, 800 886 886, 800 919 919 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: IPEX a.s., se sídlem Roháčova 1095/77, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 450 21 295.

čj. ČTÚ-12 926/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top