SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 255 555 000 až 255 555 999, 266 666 000 až 266 666 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: Broadband telekomunikační družstvo, se sídlem Petržílkova 2583/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO 279 33 695.

čj. ČTÚ-61 404/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top