SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu <555 130 000 až 555 139 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě žadateli OVANET a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, identifikační číslo 258 57 568.

ČTÚ čj. 40 875/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top