SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu <326 200 000 až 326 209 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě žadateli IJC, s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, T.G.M. 1077, PSČ 293 01, identifikační číslo 267 62 544.

ČTÚ čj. 40 668/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top