SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 822 444 445, 822 444 446, 822 822 820, 822 822 821 k poskytování služeb virtuálních volacích karet žadateli ETEL s.r.o. , se sídlem Praha 1, Benediktská 2/ 685, PSČ 110 00, identifikační číslo 256 30 636.ČTÚ čj. 28859/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top