SDĚLENÍ o prodloužení lhůty pro doručení otázek k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel v návaznosti na Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, které bylo uveřejněno dne 15. srpna 2013 v částce 10/2013 Telekomunikačního věstníku, Oddíl státní správy, A. Normativní část, položka č. 23 (dále jen „Vyhlášení“), žádosti společností T-Mobile Czech Republic a.s. a Telefónica Czech Republic, a.s. o prodloužení lhůty pro doručení otázek k textu Vyhlášení stanovené v kapitole 3.6 písm. b) Vyhlášení.

Úřad vzhledem k tomu, že anglickou jazykovou verzi textu Vyhlášení zveřejnil až 21. srpna 2013, výše uvedeným žádostem vyhověl a sděluje, že posunuje lhůty stanovené v kapitole 3.6 písm. b) a c) Vyhlášení takto:

  • lhůta pro doručení otázek stanovená v kapitole 3.6 písm. b) Vyhlášení do 29. srpna 2013 se nově stanovuje do 5. září 2013;
  • lhůta pro zveřejnění odpovědí na otázky stanovená v kapitole 3.6 písm. c) Vyhlášení do 3. září 2013 se nově stanovuje do 10. září 2013.

čj. ČTÚ-77 777/2013-613/II. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top