SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódů 4‑226 ST1TE, 4‑251 MS3PG, 4‑252 MG3PG čj. 147 318/2010‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ-97 120/2016‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-49 191/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top