SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódu 27‑1 RIO Media čj. 93 020/2009‑610 držitele oprávnění: Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 032 13 595.

čj. ČTÚ-66 974/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top