SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 14 015 čj. ČTÚ‑15058/2021‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑6465/2022‑610, držitele oprávnění: Ucab s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1, IČO 098 29 261.

čj. ČTÚ-44626/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top